A sexualidade responde ao universo particular e diferencial de cada quen e, coma nun continuo, sitúase nunha liña entre dous extremos que serían os seguintes: home-muller.

Estes extremos son tan posibles, como posible é tamén que unha persoa se sitúe no punto intermedio, en calquera outro punto, ou simplemente transite tal liña imaxinaria sen permanecer en ningún particular. De aí parte precisamente o concepto de diversidade sexual.

Destinatar@s: ata 30 participantes

Duración: 4 horas

Contenidos: erótica, orientación do desexo e fantasías.

xaira outono 2012